Historie


Historie van de School voor Scheepswerktuigkundigen Apeldoorn

In 1928 werd de heer J.J. Oltmans, oud marineofficier, directeur van de Ambachtschool in Apeldoorn. Vanuit zijn diensttijd bij de marine bracht hij een schat aan ervaring mee. Zo had hij al technisch onderwijs gegeven aan het KIM, het Koninklijk Instituut voor de Marine. De heer Oltmans was een gedreven man, met een vooruitziende blik. Na een tiental jaren lobbyen, lukte het hem een machinistenopleiding voor de koopvaardij te bewerkstelligen.
In 1939, kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog, startte de eerste 2-jarige dagopleiding voor machinist op de grote handelsvaart. De 'Machinistenschool' was gehuisvest in de Ambachtschool aan de Stationstraat in Apeldoorn. 

Met steun van de BOVAG kon op 1 september 1942 met een gesubsidieerde Autotechnische School (ATS) worden begonnen. Oltmans, directeur van de Ambachtschool en oprichter van de Machinistenschool werd ook de oprichter en eerste directeur van de Autotechnische School.

De beide scholen hadden in de oorlogsjaren geen gebrek aan leerlingen. De "Arbeitseinsatz" in Duitsland hing na 14 mei 1940 als een bedreiging boven Nederland. Waarbij als regel gold; volgde men een beroepsopleiding dan was men tot zijn twintigste levensjaar vrijgesteld. Vele jonge mannen gingen die tijd een opleiding volgen, om aan de vrijwillig en verplichte tewerkstelling te ontkomen.
Naar later bleek, zijn door de heer Oltmans en zijn administratieve medewerkers vele geboortedatums 'aangepast' om dreigende 'deportatie' naar Duitsland te voorkomen.

In maart 1946 werd de bestuurlijke vorm van de drie scholen gesplitst. De Ambachtsschool kreeg een nieuwe directeur. De SvS en ATS kwamen geheel onder leiding van de heer Oltmans te staan. De Ambachtschool bleef voorlopig de basis, met dependances aan de v.d. Houven van Oordtlaan en de Duivenlaan. (een voormalige gaarkeuken)

SvS en ATS namen hun intrek in de villa "Swinemunde" aan de Loolaan 46.  In 1949 werd de Machinistenschool omgevormd tot Middelbare school voor Scheepswerktuigkundigen. Officieel, School ter opleiding tot werktuigkundige ter Koopvaardij. Al gauw bleek de villa te klein.
In 1951 nam de heer J.J. Oltmans afscheid van zijn SvS en ATS. Hij werd opgevolgd door, wederom een oud marineman, de heer G. van der Tak. In de periode dat de heer Van der Tak de scepter zwaaide, 1951- 1959, werd besloten op de zelfde locatie een nieuw scholencomplex te bouwen. In 1957 begonnen de voorbereidingen voor de bouw. Door de afbraak van villa "Swinemunde" moest noodgedwongen worden uitgeweken naar een andere oude villa aan het Apeldoorn - Dierens kanaal, 'Kanaal Noord'. Deze villa was daarvoor in gebruik als 'Huishoudschool'. 
Na jaren op verschillende locaties in Apeldoorn gevestigd te zijn geweest, werd in 1959 aan de Loolaan het nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Het voor die tijd imposante scholencomplex werd door Zkh. Prins Bernhard officieel geopend. In 1964 vierde de school haar 25-jarig bestaan.
 
Honderden jongemannen uit Apeldoorn en wijde omgeving zijn er van 1939 tot 1990 opgeleid voor het "Voorlopig Diploma". Het "VD" was in die tijd het aanvangsdiploma  scheepswerktuigkundige Grote Handelsvaart. Het afsluitende staatsexamen werd in Den Haag afgenomen. Als gediplomeerd scheepswerktuigkundige zwierven zij daarna over de wereldzeeŽn, aangevangen in de rang van 5de of assistent-scheepswerktuigkundige. Velen kozen, na een aantal jaren varen, voor een baan aan de wal. Zij zijn het bedrijfsleven gaan versterken.

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig besloot het ministerie van onderwijs dat er een aantal zeevaartscholen gesaneerd diende te worden. Het ministerie werkte toe naar een concentratie van de zeevaartscholen in de kustprovincies. Het betekende het einde van een tijdperk. In 1990 leverde de opleiding de laatste student af. De SvS zoals de school in Apeldoorn bekend was, de SvS, is geschiedenis.

De HTS - Autotechniek (ATS) verzelfstandigde en verhuisde in 1977 naar de Condorweg in Apeldoorn. In 1988 sloot de HTS zich aan bij de Hogeschool Arnhem en in 1989 werd Hogeschool Arnhem de Hogeschool Gelderland.
In 1996 verliet de HTS autotechniek definitief Apeldoorn en vestigde zich in Arnhem.

Bronvermelding: Enkele foto's van Villa Swinemunde op deze website zijn van CODA-BEELDBANK Apeldoorn


Copyright © 2005 - 2011

All rights Reserved.
Last update: 28 juli 2011